مطالب توسط حسن خدابنده لو

بهترین فصل برای مبل شویی

مسئله تغییر و تحولات کسب و کارها و افزایش تقاضای خدمات در نزدیکی ایام عید بر کسی پوشیده نیست و این مسئله خدمات مبل شویی را نیز شامل می شود. این تحول سبب افزایش 5 برابری تقاضا در خدمات شده و همچنین به تعداد اکیپ های مبل شور افزوده و سطح تبلیغات بسیار گسترده تر […]

بررسی و تحلیل انواع روش های مبل شویی

همواره بررسی دقیق و تحلیل جزییات اجرایی یک حوزه خدماتی می تواند به درک صحیح مشتریان از ان خدمات و افزایش اگاهی منجر شود. پس از تماس مشتریان عزیز مهمترین سوالاتی که از کارشناسان پشتیبان پرسیده می شود، در مورد نحوه انجام مبل شویی و مواد به کار رفته می باشد. همچنین بیشتر مشتریان دغدغه […]